Conseil communal de la Ville de Bruxelles du 8 janvier 2018 (piétonnier)

City of Brussels , bruxelles.be , 08/01/2018

Share

Level of argumentation displayed 

Texts having similar or opposite arguments with this text.

Point of view 


View Questions orales - Mondelinge vragen Mondelinge vraag van de heer Van den Driessche betreffende het verdere verloop van de herinrichting van de centrale lanen Question d'actualité de Mme Nagy relative à l'évolution du chantier du piétonnier, à la suite de la parution d'un article dans le journal La Capitale De heer Van den Driessche.- Mijnheer de voorzitter, omtrent het verdere verloop van de herinrichting van de centrale lanen had ik graag meer informatie gekregen. Ten eerste, wat is de huidige stand van zaken omtrent de ingediende bezwaarschriften en wat zijn de problemen die door de indieners worden ingeroepen? Ten tweede, welke studies worden nog overwogen of zijn lopende om dit project te kunnen afwerken en wat is de kostprijs daarvan ? Ten derde, mogen wij nog wijzigingen verw (...)

Conseil communal de la Ville de Bruxelles du 8 janvier 2018 (piétonnier)

Discussion or debate transcript     08/01/2018

from source bruxelles.be go to source

language French

Text author(s)

Tags*