Déclaration du gouvernement: trois chantiers et une ambition

Charles Michel , 10/10/2017

Share

Level of argumentation displayed 

Texts having similar or opposite arguments with this text.

Point of view 


View Mijnheer de voorzitter, Dames en heren volksvertegenwoordigers, De wereld is in volle transformatie. Het aantal crisissen is fel toegenomen. De conflicten die ons omringen, stellen onze samenleving op de proef. Ze zorgen voor een gevoel van angst en twijfels over de toekomst. Toch boekt de wereld al 30 jaar ook positieve resultaten. De armoedegraad daalt: volgens de Wereldbank van 44% naar 10% Het aantal ongeschoolde kinderen is in 15 jaar tijd met de helft gedaald Eén persoon op twee heeft toegang tot internet. In deze multipolaire wereld zijn twee houdingen mogelijk: ofwel op zichzelf terugplooien en de confrontatie zoeken; ofwel openheid en samenwerking. Zonder de minste twijfel kiezen wij voor openheid en samenwerking. Wij (...)

Déclaration du gouvernement: trois chantiers et une ambition

Prospective (project, plan, programme,...)     10/10/2017

go to source

language French

Text author(s)

Tags*