Interpellation citoyenne sur l'école et les jeunes - Conseil communal de Molenbeek - 23/03/2017 (page 77 à 85)


Share

Level of argumentation displayed 

Texts having similar or opposite arguments with this text.

Point of view 


View 1 CONSEIL COMMUNAL GEMEENTERAAD Séance publique du jeudi 23 mars 2017 à 19h00 Openbare zitting van donderdag 23 maart 2017 te 19u00 M. le président : La séance est ouverte. De zitting wordt geopend. Dhr. de voorzitter : Mijnheer Berckmans u heeft het woord gevraagd. Dhr. Berckmans : Dank u mijnheer de voorzitter. In de bijkomende agenda is onder punt 67 een interpellatie opgenomen van mijnheer Achaoui in verband met een petitie die ik gehouden heb. Dus ik vraag dat die interpellatie wordt verwezen naar de besloten zitting omdat daarin wordt gesproken over privé personen, ten eerste Mijnheer Alami en ten tweede ikzelf. Ik handel daar niet als gemeenteraadslid maar ten privé-titel. Donc je demande que l'interpellation sous le point 67, l'interpellation dé (...)

Interpellation citoyenne sur l'école et les jeunes - Conseil communal de Molenbeek - 23/03/2017 (page 77 à 85)

Opinion (defence, editorial, essay, artistic review, critique,...)     23/03/2017

from source molenbeek.be

language French

Text author(s)

Tags*